RADON UDSKILLER

Hvad er det?

Radonudskilleren er en brønd der sættes, hvor man ville have placeret en alm. sandfangsbrønd til drænet. Radonudskilleren tilsluttes en styrboks i huset, og der laves en udluftning, et passende sted uden for bygningen. Radonudskilleren har til formål, at fjerne radongasser i din bolig.

Hvordan virker det? 

Radonudskilleren funger ved at skabe et undertryk under gulvet, samtidigt med at drænet fungerer, og din bolig kommer dermed af med både vand og radon gasser.

IMG_4246.jpg
IMG_4193.jpg

Hvor bliver den placeret?

Radonudskiller bliver typisk placere tæt på huset, og altid under jorden der hvor det er muligt, evt. i græsplænen eller i et bed, og afsluttes med et dæksel. Derudover placeres 

udluftningen, væk fra huset og opholdssteder, så som terrasser og lege områder.

Hvorfor skal man fjerne radon?

Radon er en giftig gasart der findes alle steder. Gassen siver op gennem gulvet, og ind i din bolig. Gassen skal fjernes da den øger risikoen for lungekræft. 

Hvordan bliver en radonudskiller etableret?

Den rigtige løsning vil være op til den udførende kloakmester, da det vil være en faglig vurdering, hvor man vælger drænet skal komme ud, og hvor pumpen til drænet placeres. Det vil være mellem disse enheder, radonudskilleren skal sættes.

Hvad kræver det at etablere en radonuskiller. 

En Radonudskilleren kan kun monteres i forbindelse, med et korrekt udført dræn under bygningen. Etableringen foregår ved  enten at udskifte den eksisterende sandfangsbrønd, eller i forbindelse med ny opført bygning. Derudover kan det også ske i forbindelse, med  renovering af kælder.

Hvornår giver det mening? 

Det giver altid mening af købe en radonudskiller, hvis du har radon i din bolig. Hvis du har planer om at renovere kælderen i din bolig, så er radonudskilleren det eneste rigtige valg.

Hvad skal jeg gøre?

Du er altid velkommen til at kontakte os for hjælp og rådgivning, enten på mail eller telefon. For etablering skal du kontakte din lokale kloakmester, som også vil kunne guide dig igennem processen.

IMG_4184.jpg

UA-207391887-1